Договір-Оферта

Договір продажу продукції на сайті UTRENDI.COM


Фізична особа підприємець Оржехівський С.А. публикує цей Договір, який є публічним договором - офертою (пропозицією) для юридичних осіб, ФОП та фізичних осіб.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Цей документ є офіційною публічною пропозицією (офертой) Продавця.


1.2. Направлення Продавцю заявки на надання послуг, вказаних на сайті є повним та беззастережним підтвердженням того, що Покупець приймає умови цього Договора.


1.3. У Договорі скрізь, де не обговорено інше, використовуються наступні визначення:

а) Сайт Продавця - інтегрований інформаційний ресурс (сайт) у мережі Інтернет, який належить Продавцю.

б) Покупець – відвідувач мережі Інтернет, який оформив та відправив запит продавцю по електронній пошті за адресою, вказаною в контактах сайту, або через спеціальні форми, що розміщено на сайті.

в) Ціна — зазначена на сайті вартість товару.


 1.4. Порядок отримання товару:

1) Зацікавлена в купівлі товару особа, заповнює форму на сайті або відправляє запит електронною поштою; В Запиті має бути чітко вказані: - Найменування або Прізвище, Ім'я, По Батькові Клієнта; - Найменування товару;

2) Не пізніше 2 робочих днів з моменту отримання запиту Продавець направляє один з наступних документів: Рахунок на оплату товару. Це свідчить про наявність товару та готовність працювати з Покупцем на умовах Цього Договору; - Лист (повідомлення) про відхилення запиту, якщо даног товару немає в наявності.;

3) Покупець сплачує вказану Продавцем суму грошових коштів, шляхом перерерахування їх будь-яким обраним Покупцем способом вказаним на сайті;

4) Продавець відправляє товар, способом вказаним Покупцем про оформленні замовлення;


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Предметом цього Договору є продаж Покупцю Продавцем товарів, які опублікованих на сайті на умовах викладених у відповідних розділах сайту.


3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Обов'язки Покупця :

- Сплатити послуги Продавця способами, вказаними в цьому Договорі;

3.2. Обов'язки Виконавця:

Передати у власність Покупця товар в строк вказаний на сайті для конкретного товару;

Дотримуватися конфіденційності отриманою від Покупця інформації;

У випадку якщо з технічних причин обслуговування Покупця на Сайті Продавця тимчасово не є можливим, повідомити про це Покупця в розумний термін.


4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


4.1. Оплата  за товари, що надаються Покупцю, здійснюється на основі 100% попередньої оплати.


4.2. Ціна визначається сумою вказаною в процесі формування запиту при використанні клієнтом форм сайту.


4.3. Продавець має право не відправляти товар до отримання підтвердження повної оплати його Покупцем.


4.4. Продавець залишає за собою право на зміну цін на товари. Але це не звільняє його від передачі у власність товарів оплачених на момент зміни ціни.


5. ОСОБЛИВІ УМОВИ


5.1. У разі збою зв'язку з вини інтернет-провайдерів, Продавець залишає за собою право дати консультацію Покупцю по телефону, або іншим способом, що забезпечує її отримання, в найкоротші терміни.


5.2. Кожна із сторін зобов'язана негайно повідомляти іншу сторону про зміни у банківських реквізитах, адресах, а також про будь-які відомі події і/або обставини, здатні негативно вплинути на своєчасне і належне виконання цією стороною своїх зобов'язань за даною угодою. Дія обставин непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню відповідного зобов'язання, відтерміновує виконання на співвимірний і розумний термін.


5.3. У разі поломки устаткування або порушення технічного процесу виготовлення продукції. Продавець залишає за собою право за затримку відправки товару на термін не більше 5 днів. Про що він повинен попередити Покупця негайно і прикласти максимум зусиль для швидкого вирішення проблеми.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даною угодою, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


6.2. Продавець не несе відповідальності за наслідки, у разі отримання від Покупця неповної або недостовірної інформації або документів.


6.3. Продавець не несе відповідальність за якість і швидкість доступу до сайту з боку Покупця, здійснюваних по каналах зв'язку операторів і Інтернет-провайдерів.


6.4. Продавець не несе відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання обов'язків за Договором, що виникло у зв'язку з настанням обставин, що є форс-мажорними, не залежними від Продавця, тобто обставинами непереборної сили, у тому числі через збої в роботі телекомунікаційних мереж і устаткування третіх осіб. Проте, Продавець докладе усі зусилля, щоб забезпечити якісне і своєчасне надання послуг Покупцю.


6.5. Продавець не несе відповідальності за затримку виконання або невиконання обов'язків за даною угодою, що виникли з вини Покупця.


6.6. Повернення платежу може бути здійснене тільки за наявності документального обгрунтування факту не відповідності товару.


 6.7. Сторони несуть відповідальність у рамках, покладених на них цим договором зобов'язань. В усьому іншому, що не врегульовано цим договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України


7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ


7.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту Покупцемі діє до виконання сторонами своїх зобов'язань.


7.2. Продавець має право розірвати цей договір у будь-який момент в односторонньому порядку, завчасно повідомивши про це Клієнта і повернувши йому при цьому сплачені грошові кошти.


7.3. Продавець залишає за собою право на зміну умов цього Договору в односторонньому порядку, з публікацією повідомлення про такі зміни на Сайті Виконавця не менше чим за 2 робочих дні до їх вступу в дію.


8. СПОРИ СТОРІН ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ


8.1. Усі спори і розбіжності вирішуються шляхом переговорів сторін. При не досягненні домовленості між сторонами спірне питання вирішується згідно чинного законодавства України.


8.2 Оформлюючи замовлення, Покупець розуміє, що зовнішній вигляд товару є ілюстративним та може відрізнятись від зображення на сторінці товару. Продавець залишає за собою право на заміну білої чашки на кольорову або іншу кращу за параметрами.


8.3 Товар виготовляється окремо на кожне замовлення Покупця і поверненню не підлягає згідно ст. 13 ч.5 п. 3 Закону "Про захист правк споживачів", окрім випадків явних ознак браку (пятна фарби, непродруковані зони, сколи, пошкодження тощо). При відправці товару перевізником Продавець зобов'язаний застраховувати товар на повну сумму вартості.


9. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Персональні дані Користувача такі як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, тощо, передаються Користувачем Адміністрації Сайту з відома Користувача.


9.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотного зв'язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.


9.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім'я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, та ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм по своєму бажанню: організація, місто, посада та ін. в цілях виконання зобов'язань перед Користувачем Сайту.


9.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних та сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних; в) відповідності об'єму і характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;

г) неприпустимості об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.


9.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди в цілях надання послуг/продажу товарів, пропонованих тільки на цьому Сайті.


9.6. Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються строго за призначенням, обумовленому в п. 9.3 9.7. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених справжньою Політикою конфіденційності, вказаних у згоді з розсилкою.


9.8. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.


9.9. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.


9.10. Персональні дані Користувача знищуються за бажання самого користувача на підставі його звернення, або за ініціативою Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.


9.11. Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.


9.12. Адміністратор Сайту вживає технічні і організаційно-правові заходи в цілях забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.


9.13. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. відносно використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 справжньої Політики конфіденційності у письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.


9.14. Уся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій/електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошуванню не підлягає.